Certyfikaty

Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych i dostarczanych przez FARUM wyrobów medycznych, a także świadczonych usług jest uzyskanie certyfikatu na System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 13485:2012 dotyczącą szczególnych wymagań dla producentów i dostawców wyrobów medycznych.