Kontakt

FARUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

03-301 Warszawa 
ul. Jagiellońska 74


KRS Nr 00000743415 | NIP: 113-298-04-50 | REGON: 380926875
Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i wpłacony: 45.050,00 zł

Numer BDO: 000106283


Salon Firmowy i Dział Sprzedaży (w godzinach 7:30 - 15:30)

Sprzedaż wyrobów medycznych:
reduktory
dozowniki
sprzęt ratowniczy
koncentratory tlenu
defibrylatory
butle tlenowe
walizki medyczne
laryngoskopy
resuscytatory
części zamienne
aparaty do znieczulania
aparaty RTG
aparaty EKG
holtery
respiratory
meble i wózki medyczne
elektrody jednorazowe
  e-mail: ok@farum.com.pl
tel. (+48) 22 811 05 47
tel./fax (+48) 22 811 28 42
  e-mail: marketing@farum.com.pl
tel. (+48) 22 811 11 30
tel. (+48) 22 811 06 79


Export:
tel. (+48 22) 811 19 22
e-mail: export@farum.com.pl 

Serwis:
tel.       (+48 22) 811 05 47, tel. (+48 22) 811 38 67, mobile: (+48) 502 670 708  
tel./fax (+48 22) 811 28 42
e-mail: serwis@farum.com.pl 

Dział Finansowo-Księgowy
tel. (+48 22) 811 15 30

Formularz kontaktowy