Kontakt

Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych
FARUM S.A.

03-301 Warszawa 
ul. Jagiellońska 74


KRS Nr 0000016293 | NIP: 524-000-87-42 | REGON: 010143329
Sąd Rej. dla m. st. W-wy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i wpłacony: 832.950,00 zł

Sekretariat Zarządu:
tel. (+48 22) 811 11 50
tel. (+48 22) 811 11 30
fax (+48 22) 811 40 59
e-mail: farum@farum.com.pl 

Salon Firmowy (w godzinach 7:30 - 15:30)

Sprzedaż wyrobów medycznych:
reduktory
dozowniki
sprzęt ratowniczy
koncentratory tlenu
defibrylatory
butle tlenowe
walizki medyczne
laryngoskopy
resuscytatory
części zamienne
aparaty do znieczulania
aparaty RTG
aparaty EKG
holtery
respiratory
meble i wózki medyczne
elektrody jednorazowe
  e-mail: ok@farum.com.pl
tel. (+48) 22 811 05 47
tel./fax (+48) 22 811 28 42
  e-mail: marketing@farum.com.pl
tel. (+48) 22 811 06 79
fax (+48) 22 811 19 22


Export:
tel. (+48 22) 811 15 30 
fax (+48 22) 811 19 22 
e-mail: export@farum.com.pl 

Serwis:
tel. (+48 22) 811 38 67 
fax (+48 22) 811 19 22 
e-mail: serwis@farum.com.pl 

Centrala:
tel. (+48 22) 811 14 11

Formularz kontaktowy