O nas

budynek

 

"Farum" powstała w wyniku połączenia kilku przedsiębiorstw, które na przestrzeni wielu lat kształtowały obecny profil produkcji fabryki.

Podwaliny obecnego FARUM stanowiły firmy "Alfons Mann i Syn" (zał. 1819), "Konrad, Jarnuszkiewicz i Spółka" (zał. 1871), "Centralne Warsztaty Napraw i Konserwacji Sprzętu Medycznego" (zał. 1950) oraz "FAREL" (zał. 1953) roku.

Obecnie Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM Spółka Akcyjna jest jednym z największych krajowych producentów i dostawców sprzętu medycznego.

Dzisiejsza oferta FARUM obejmuje szeroką gamę aparatów i wyrobów z trzech podstawowych gałęzi techniki medycznej (RTG, EKG, Anestezjologia) uzupełniona o drobny sprzęt medyczny i profesjonalne zestawy metalowych mebli medycznych. Nowe i zmodernizowane wyroby medyczne powstają we własnym biurze konstrukcyjnym, a również we współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczo – rozwojowymi ciesząc się dobrą opinią użytkowników.

Firma prowadzi również szeroką działalność usługową i serwisową związaną z produkowanym asortymentem wyrobów medycznych. Prowadzi także sklep medyczny.

sklepW roku 2002 w firmie wdrożono System Zarządzania Jakością, który jest zgodny z normą europejską EN ISO 13485:2012 w zakresie wyrobów medycznych.
FARUM SA dostarcza wyroby medyczne spełniające wymagania zasadnicze podane w Dyrektywie MDD nr 93/42/EEC i oznakowane znakiem CE. Wyroby są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

MYŚL TECHNICZNA:
- uzyskanie 28 patentów oraz 10 wzorów użytkowych
- nagroda Państwowa II stopnia za 3 kanałowy elektrokardiograf MULTICARD E30
- nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego za respiratory anestezjologiczne
- uzyskanie Wzoru Przemysłowego Nr 7003 nadanego przez Urząd Patentowy RP na elektrokardiografy nowej generacji
- uzyskanie Znaku Promocyjnego Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego na elektrokardiografy E600 i E600G

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ W LATACH 1960 – 2012
- ok. 4500 zestawów rentgenowskich w tym:
~ 3000 stacjonarnych
~ 800 jezdnych
~ 500 śródoperacyjnych
~ 200 stomatologicznych

- ok. 39000 aparatów EKG w tym:
w latach 1962 – 1974:
~ 4000 aparatów EKG / lampowych / 1 kanał.
~ 4000 aparatów EKG / lampowych / 3 kanał.
w latach 1974 – VIII 2006:
~ 13000 aparatów EKG / na ukł. scalonych / 1 kanał.
~ 16000 aparatów EKG / na ukł. scalonych / 3 kanał.
~ 200 aparatów EKG / na ukł. scalonych / 6/12 kanał.
w latach 1998 – VIII 2006:
~ 800 aparatów EKG serii MidiCard/MicroCard/Daedalus/ar 1/3/6/12 kanałowych
w latach 2007-VI 2012:
~ 1000 aparatów EKG produkcji Farum serii E (E30G, E60, E60VGA, E60G, E600, E600G, E600GC)

- ponad 1500 aparatów do znieczulania ogólnego w tym sprzedaż w latach 2007-2012 ponad 50 Anastazji 7500 i 7700
- setki tysięcy strzykawek metalowo-szklanych, wielorazowych typu Rekord i Luer oraz reduktorów i dozowników.