Informatyzacja służby zdrowia

System szpitalny HIS - CLININET

System Szpitalny HIS

CLININET to kompleksowy system informatyczny składający się z części medycznej, administracyjnej oraz zarządczej.

W ramach części medycznej system składa się się z modułów podstawowych, obsługujących ruch chorych pacjentów, stanowiących rdzeń i fundament całego rozwiązania oraz modułów specjalizowanych. 
Ilość modułów specjalizowanych zmienia się wraz z rozwojem struktury i potrzeb szpitala/poradni, dlatego też kompletny system informatyczny powinien cechować się otwartością również w zakresie współpracy z programami medycznymi innych dostawców. 
Moduły zarządcze korzystają zarówno z danych zawartych w systemie medycznym jak i administracyjnym, umożliwiając kalkulację kosztów procedur, świadczeń oraz monitorowanie i automatyzację procesu rozliczeń z płatnikami. 

Moduły podstawowe
* Ruch Chorych w Szpitalu
* Rejestracja w Poradni
* Gabinety w Poradni
* Statystyka
* Dokumentacja Medyczna
* Zlecenia

Moduły specjalizowane
* Patomorfologia
* Zakażenia Szpitalne
* Archiwum Dokumentacji
* Blok Operacyjny
* Apteka centralna i Apteczki oddziałowe
* Diagnostyka Obrazowa
* Laboratorium analityczne

Moduły zarządcze
* System Rozliczeń oraz Kontraktów
* System Analizy Kosztów
* System Informowania Kierownictwa

Systemy informatyczne CLININET od wielu lat wspomagają procesy zarządzania w największych jednostkach sektora medycznego w Polsce. Modułowa budowa zapewnia dopasowanie do indywidualnych wymogów i budżetów Klientów. 
Zgodność z międzynarodowym standardem HL7 zapewnia możliwość wykorzystywania specjalizowanych programów medycznych innych producentów. W efekcie całe rozwiązanie może być zbudowane z najlepszych komponentów dostępnych na rynku bez kompromisów odnoszących się do jego funkcjonalności.
Spośród innych systemów obecnych na rynku CLININET wyróżnia się unikalną technologią, która umożliwia pełną obsługę części medycznej systemu przy użyciu przeglądarki WWW. Projektowanie oprogramowania w oparciu o najnowsze osiągnięcia informatyczne daje możliwość budowania unikalnych rozwiązań. Ich efektem jest stworzony specjalnie dla potrzeb sektora medycznego Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta (tzw. EPR – Electronic Patient Record). 
Kolejnym atutem płynącym z użycia najnowszych technologii jest zaoferowanie Klientom możliwości przesyłania danych do celów teleradiologicznych (Centralny Węzeł Teleradiologiczny)  Na polskim rynku firma CompuGroup Medical jest pionierem rozwiązań zgodnych z międzynarodowymi standardami medycznymi, takimi jak HL7 oraz DICOM.

Wybrani Klienci CompuGroup Medical w Polsce
- Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
- Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
- Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
- Centrum Onkologii w Warszawie
- Instytut Kardiologii w Aninie
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
- Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
- Szpital im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie
- Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
- SPSK nr 1 w Lublinie
- Centrum Diagnostyczne i Szpital Medicover w Warszawie

W przypadku zainteresowania systemem CLININET prosimy o kontakt:  
tel: (22) 811-06-79
email: radiologia@farum.com.pl