Informatyzacja służby zdrowia

CWT (Centralny Węzeł Teleradiologiczny)

Teleradiologiczny moduł zleceń badań


Moduł instalowany na oddzielnym komputerze klasy PC z systemem Windows XP/Vista/7, posiadającym dostęp do Internetu.

Możliwość zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej.
Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania.
Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji, a w szczególności brak konieczności deklarowania w archiwum węzłów dicomowych, przesyłających badania do stacji zlecającej.
Wyświetlanie podglądu obrazów znajdujących się w lokalnym archiwum PACS.
Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD.
Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania.
Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami.
Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum oraz zewnętrznych archiwach PACS.
Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ badania, data wykonania badania) Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, PESEL, numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, osoba zlecająca).
Wyszukiwanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM.
Wysyłanie zleceń dla badań z: - lokalnego archiwum PACS - lokalnego dysku lub napędu - zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve)
Możliwość importu badań z nośników w standardzie DICOMDIR
Edycja słownika osób zlecających badania.
Wybranie priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane.
Automatyczne uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM.
Dane wprowadzane przy rejestracji zlecenia min. dane osobowe pacjenta, PESEL, dane badania, dane jednostki zlecającej, priorytet zlecenia, osobę zlecającą, powód zlecenia/problem do wyjaśnienie, kody ICD10 i tekstowe pole diagnoz zgodnie z wytycznymi ICD10. (diagnoza główna i towarzyszące), dane kontaktowe do osoby zlecającej.
Możliwość wysłania zlecenia niezawierającego żadnego pliku DICOM.
Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego.
Zapewnienie przeglądania lokalnej bazy zleceń i wyników przy braku połączenia internetowego z centralnym systemem.
Zapewnienie pełnego raportowania ewentualnych błędów wraz z opisem oraz możliwymi metodami naprawienia problemu (np. błąd połączenia sieciowego)
Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki kompresji bezstratnej plików DICOM przed wysłaniem.
Możliwość wydruku opisu na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF.
Dostosowanie wyglądu wydruku wyniku do potrzeb jednostki zlecającej.
Możliwość włączenia anonimizacji zarówno danych zlecenia jak i obrazów DICOM.
Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych.
Możliwość sprawdzenia ceny konsultacji dla różnych typów badań.
Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM min. JPEG, ZIP, RAR, PDF, RTF i DOC.
Możliwość śledzenia postępu wysyłania badania w czasie rzeczywistym.
Możliwość wysłania do konsultacji całego badania lub tylko jego części .
Oznaczanie kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji.
Bieżące wyświetlanie przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji
Bezzwłoczne pobranie opisu badania wprowadzonego przez lekarza konsultującego.
Bezzwłoczne powiadomienie o pojawieniu się nowego opisu.
Zarządzanie przechowywanymi zleceniami.
Możliwość śledzenia historii zmian zlecenia badania.
Możliwość odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania
Informowanie użytkownika o odmowie przyjęcia przez jednostkę konsultującą badania do konsultacji w wraz z podaniem przyczyny.

Moduł zleceń używany jest przez zakład diagnostyki obrazowej i służy do przesyłania jednostce opisującej badań obrazowych wraz ze skierowaniem. Zlecenie badań możliwe jest bezpośrednio z systemu NetRAAD RIS lub – jeżeli placówka używa innego systemu RIS – poprzez oddzielną aplikację TeleRAAD. W celu optymalizacji czasu transmisji danych moduł zleceń umożliwia bezstratną kompresję cyfrowych obrazów medycznych przekraczającą 50%.
Wybrane funkcjonalności:
Tworzenie nowych zleceń. Określenie priorytetu badania (cito, planowe). Tworzenie wytycznych dotyczących zlecanych badań. Dostęp do archiwum PACS. Odbiór opisu badania, jego podgląd, wydruk i możliwość zapisu do pliku.


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
tel: (22) 811-06-79
email: radiologia@farum.com.pl