Informatyzacja służby zdrowia

Rekonstrukcje 3D/4D/5D - oprogramowanie Ziosoft

Rekonstrukcje 3D/4D/5D

Ziosoft to wiodące na świecie oprogramowanie do wizualizacji oraz rekonstrukcji 3D/4D/5D
- Wszystkie badania (CT, MR, Angiografia, PET, SPECT, RTG) dostępne na jednej stacji
- Redukcja szumów, zmniejszona dawka promieniowania
- Płynność ruchu na zrekonstruowanych obrazach serca (PhyZiodynamics)
- Analiza czynnościowa pracy serca (Rekonstrukcja 5D)

Korzyści diagnostyczne
Dowiedziono, że zastosowanie algorytmu Ziosoft PhyZiodynamics:
- redukuje szum o ponad 40% i pozwala na znaczne zmniejszenie dawki promieniowania
- jest krokiem milowym w porównaniu z jakąkolwiek konkurencją, jeśli chodzi o upłynnienie ruchu bijącego serca w 4D (CT, MR, USG)
- umożliwia analizę czynnościową pracy serca
- przejście do obrazowania 5D.

Do pracy w systemie wystarczy zwykły komputer z dobrym monitorem. Dzięki temu, że wszystkie obliczenia wykonywane są w systemie klient-serwer, zapewniona jest płynność działania protokołów medycznych. Rekonstrukcje i analiza wykonywane są na serwerze Windows, szybkość pracy aplikacji (technologia superkomputerów nowej generacji przydziela dynamicznie wolną moc obliczeniową do wykonywanej rekonstrukcji) zależy od mocy zainstalowanych procesorów. Aplikacja Ziosoft jest niezależna od sprzętu, więc jeśli za kilka lat szybkość procesorów się potroi, wzrośnie automatycznie efektywność przetwarzania obrazów na nowym serwerze. Serwery można dodawać dynamicznie do pracującej instalacji. Szpital może posiadać dowolnie dużo komputerów dostępowych, na których zainstalowane są licencje pływające. Ilość aktywnych użytkowników pracujących jednocześnie w programie Ziosoft kontroluje serwer licencji.