Informatyzacja służby zdrowia

Optymalizator JGP

programowanie do rozliczania z NFZ

Od 01 lipca 2008 r. obowiązuje system rozliczania świadczeniodawców, oparty o tak zwane Jednorodne Grupy Pacjentów:
• Więcej pracy administracyjnej dla lekarzy
• Zmniejszenie przychodów

W związku z tym proponujemy Państwu Optymalizator JGP firmy CompuGroup Medical Polska, która od ponad 15 lat tworzy czołowe rozwiązania informatyczne dla służby zdrowia.
Optymalizator JGP to unikalne narzędzie obliczające wartości punktowe usług medycznych, oraz sugerujące zmiany w kodowaniu zapewniające lepsze (bardziej opłacalne dla szpitala) grupowania. Wszystkie grupowane przypadki są przechowywane w systemie. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do olbrzymiej bazy wiedzy.

Optymalizator JGP
• Oblicza wartości punktowe usług medycznych
• Uwzględnia umowę szpitala z NFZ
• Dostęp do danych statystycznych
• Powszechny dostęp - szpitale/lekarze mają do niego dostęp przez witrynę www.uhc.pl
• Od 01 lipca 2008 r. do chwili obecnej użytkownicy Optymalizatora JGP przeanalizowali ponad 5.000.000 przypadków klinicznych, zarabiając dzięki niemu dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych
• NFZ jest nieoficjalnie wdzięczny firmie CGM za sprawne przeprowadzenie kampanii edukacyjnej – dzięki Optymalizatorowi wielu lekarzy i specjalistów nauczyło się poruszać w nowym systemie rozliczeń z NFZ.

Optymalizator JGP to narzędzie zbudowane na bazie doświadczeń CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych. W przeciwieństwie do pozostałych aplikacji dostępnych na rynku, narzędzie to nie tylko wyznacza grupy i oblicza ich wartości punktowe, ale również:
- sugeruje zmiany w kodowaniu zapewniające lepsze (bardziej opłacalne dla szpitala) grupowanie
- pozwala na symulację grupowania / optymalizację opłacalności epizodu pacjenta
- jest aplikacją działającą przez przeglądarkę WWW z serwerów CompuGroup Medical Polska. Dzięki temu mogą z niej korzystać jednocześnie szpitale w całym kraju
- umożliwia dostęp do danych statystycznych
- uwzględnia umowę szpitala z NFZ
- dzięki swojej unikalnej technologii Optymalizator JGP jest narzędziem codziennej pracy dla kilku tysięcy pracowników szpitali w całym kraju

Zasada działania systemu opiera się na równoległej analizie wytycznych NFZ (dotyczących sposobu rozliczania w systemie JGP) z danymi statystycznymi, które powstają na bazie analizowanych przypadków. Interaktywna wymiana informacji pomiędzy użytkownikami umożliwia prawidłowe i efektywne kodowanie przypadków.

Raport JGP - zbiorcza analiza rozliczeniowa z NFZ
Raport JGP sprawdza poprawność kodowań JGP za dany miesiąc. Wskazuje sposoby korekty dla przypadków błędnych lub nieoptymalnych. Dzięki interaktywnej i wielopoziomowej formie jest narzędziem pracy dla:
- Dyrekcji Szpitala
- Ordynatorów
- Lekarzy
- Pracowników działów analitycznych
Zaobserwowano, że Szpitale używają Raportu nie tylko do optymalizacji kosztów leczenia, ale również do kontroli pracy jednostki na poziomie:
- efektywności kodowania na poszczególnych oddziałach
- możliwości weryfikacji czasów pobytu analizy statystycznej
- skuteczności leczenia określonych chorób

W związku z licznymi prośbami użytkowników, w Raporcie JGP zostały uwzględnione trzy ważne parametry:
- katalogi świadczeń (załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I,1J)
- poziomy referencyjne
- pobyty wielooddziałowe

W przypadku zainteresowania Optymalizatorem JGP prosimy o kontakt:  
tel: (22) 811-06-79
email: radiologia@farum.com.pl