Respiratory

Respirator transportowy SIRIO S2/T Spiro

Respirator transportowy dla dzieci i dorosłych, zasilany tlenem z sieci centralnej lub butli.
 

 

Tryby wentylacji:

- IPPV/PSV/CPAP/ oddech ręczny

- częstość oddechów 5-70 odd/min.;

- objętość minutowa 5-16 l/min;

- limit ciśnienia 0-50 cmH2O;

- PEEP 0-20 cmH2O;

- trigger -1 - -5 cmH2O;

- stężenie O2: 50 i 100%

- parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość oddechowa, objętość minutowa, ciśnienie średnie, PEEP;

- manometr elektroniczny;

- alarmy: niskie i wysokie ciśnienie w drogach oddechowych, bezdech, słaba bateria, zasilanie gazów, brak zasilania w sieci

- wbudowana bateria,

- przeznaczony m.in. do stosowania w karetkach pogotowia i na oddziałach,