Respiratory

Respirator transportowy SIRIO BABY 200

Respirator transportowy dla wcześniaków, noworodków i dzieci zasilany tlenem z sieci centralnej lub butli.

 

Tryby wentylacji:

- IPPV/CPAP/IMV/ oddech ręczny

- czas wdechu: 0,2-3 sekund

- czas wydechu: 0,4-30 sekund

- limit ciśnienia: 0-60 cmH2O

- stężenie O2: 21-100%

- parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość oddechowa, objętość minutowa, ciśnienie średnie, PEEP;

- manometr elektroniczny;

- alarmy: niskie i wysokie ciśnienie w drogach oddechowych, bezdech, słaba bateria, zasilanie gazów, brak zasilania w sieci

- wbudowana bateria,

- przeznaczony m.in. do stosowania w karetkach pogotowia i w inkubatorach transportowych