Ucyfrowienie

Ucyfrowienie pośrednie aparatów RTG / Weterynarii

W nowoczesnym systemie CR NX do uzyskania cyfrowego obrazu z konwencjonalnego aparatu RTG wykorzystywane są kasety, w których miejsce błony zajęła specjalna płyta obrazowa. Płyta taka jest ekranem wzmacniającym wielokrotnego użytku, który umożliwia zapamiętanie obrazu niewidocznego gołym okiem.

Kasety stosowane w radiografii komputerowej są dostosowane do tradycyjnych wykorzystywanych obecnie stołów rentgenowskich. Oglądanie tego typu zdjęć jest możliwe dzięki specjalnym czytnikom zwanym też skanerami. Płyta obrazowa jest skanowana w wyniku czego otrzymujemy cyfrowe zdjęcie rentgenowskie. Trwałość płyt określa się na kilkadziesiąt tysięcy ekspozycji. W systemie CR czułość płyt obrazowych CR MD na szeroki zakres natężenia promieniowania, a w połączeniu z opatentowanym oprogramowaniem Musica 2 opracowanym przez firmę Agfa, umożliwia optymalną prezentację na jednym obrazie cyfrowym i na wydruku zarówno tkanek miękkich jak i kości. Wszystkie szczegóły – bez względu na rozmiar i kontrast – są widoczne i bardzo wyraźne.
Dzięki liniowej zależności pomiędzy dawką promieniowania rentgenowskiego , a emisją światła widzialnego przez płytę fosforową, oprogramowanie Musica wraz z innymi zastosowanymi narzędziami obróbki płyty obrazowej umożliwia otrzymanie poprawnego diagnostycznie obrazu zarówno przy skrajnym "niedoświetleniu" zdjęcia (25% ekspozycji optymalnej) jak i jego "prześwietleniu" (400% ekspozycji optymalnej). Umożliwia to w wielu wypadkach zmniejszenie dawki, co poza oczywistą korzyścią dla pacjenta wydłuża również żywotność drogiej lampy rentgenowskiej.
Unikatowe oprogramowanie systemu CR NX umożliwia m.in. zestawienie obrazu całej nogi lub całego kręgosłupa na podstawie poszczególnych pojedynczych zdjęć. NX jest narzędziem dla technika radiologii do identyfikacji, przetwarzania i kontroli jakości obrazu. NX posiada intuicyjny interfejs badania w języku polskim, wraz z pełną polską pomocą kontekstową . Oprogramowanie jest dostępne w wersji dla systemu operacyjnego Windows.
Brak konieczności wykonania oddzielnych „twardych” lub „miękkich” zdjęć jednego obiektu oraz ograniczona do minimum dzięki wysokiej jakości obrazów cyfrowych liczba powtórek oznaczają znaczną redukcję absorbowanej przez pacjenta dawki promieniowania. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest łatwa obróbka wygenerowanych obrazów cyfrowych. Cyfrowy zapis zdjęcia rentgenowskiego umożliwia sprawne zarządzanie wszystkimi danymi o pacjencie obrazy wraz z pozostałymi informacjami mogą być przesyłane, archiwizowane i zarządzane za pośrednictwem systemu PACS. Zgodność CR NX ze standardem PACS jest gwarancją dużej elastyczności systemu, a zatem wysokiej wydajności i opłacalności. W przypadku konieczności wykonania wydruku użytkownik zawsze może skorzystać z suchego systemu hardcopy.
Wspomniany system archiwizacji PACS (z ang. Picture Archiving and Communication System) służy do gromadzenia w standardzie DICOM (z ang. Digital Imaging and Communications in Medicine) obrazów wygenerowanych przez urządzenia diagnostyczne, czyli CR, DR, CT, MR, XA, USG i innych. System gromadzi na dyskach twardych i innych nośnikach oraz udostępnia stacji diagnostycznoopisowej otrzymane obrazy. Obrazy na dyskach twardych gromadzone są krótkoterminowo. Przy przepełnianiu się dysków twardych obrazy są nagrywane na taśmy LTO3 / LTO4 jako archiwum długoterminowe. System pozwala również na nagrywanie płyt CD z badaniami dla pacjentów. PACS współpracuje z RIS m. in. w taki sposób, że do archiwum długoterminowego oraz na płyty CD z badaniami dla pacjentów trafiają również opisy wszystkich zawartych na tych nośnikach badań.

Poniżej przedstawiamy zalety wynikające z proponowanego przez nas ucyfrowienia klasycznych aparatów rtg, będących zwykle już ostatnim analogowym urządzeniem diagnostycznym w szpitalu:

Zalety diagnostyczne i kliniczne

1. Obraz stworzony klasycznie, czyli na błonie, nie może być zmieniony. Obraz stworzony cyfrowo można powiększyć, zmienić jego kontrast i zaczernienie. Na monitorze można zrobić niezbędne pomiary, wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego szczegółową ocenę. To umożliwia wyższą wykrywalność zmian.
2. Obraz na błonie może być w danej chwili tylko w jednym miejscu. Obraz cyfrowy umożliwia jednoczesną pracę i dyskusję nad badaniem kilku specjalistów, których dzieli ściana sali operacyjnej czy piętro szpitala
3. Cyfrowy obraz jest dostępny dla lekarza kierującego lub klinicysty natychmiast po wykonaniu badania
4. Cyfrowy obraz radiograficzny umożliwia diagnostykę różnych struktur (kości, tkanki miękkie) z jednej ekspozycji oszczędzając pacjentowi dodatkowych dawek promieniowania
5. Duża tolerancja cyfrowej radiografii na błędy w doborze parametrów ekspozycji prawie całkowicie eliminuje konieczność powtórnego naświetlania pacjenta
6. Obraz przetrzymywany w systemie PACS jest dostępny w przyszłości dla porównań badań bieżących z przeszłymi – nie ma potrzeby wyszukiwania badań w archiwum szpitala lub wykonywania powtórnej ekspozycji w przypadku zagubienia zeszłego badania przez pacjenta
7. Obraz może być wykorzystany do zaawansowanej obróbki specjalistycznymi aplikacjami klinicznymi, np. planowanie zabiegów ortopedycznych, planowanie endoprotez

Przedstawiona wyżej metoda ucyfrowienia klasycznych aparatów rtg jest najlepszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem. Otrzymane obrazy dorównują obrazom uzyskanym w drogiej sprzętowo technologii DR (z ang. Digital Radiography), a nawet pod niektórymi względami je przewyższają. Ucyfrowienie metodą pośrednią nie ma ograniczeń systemów DR takich jak niedostępność ekspozycji wymagających umieszczenia kasety poza stołem (np. prześwietlenie skośne barku, zdjęcia przyłóżkowe).
Coraz większa rozdzielczość i szybkość skanowania, a także coraz doskonalsze oprogramowanie systemów akwizycji obrazów, a także archiwizacji, zarządzania, diagnozowania i dystrybucji stawiają systemy radiografii pośredniej CR na głównym miejscu pośród nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych.

AGFA Healthcare, której rozwiązania Państwu proponujemy jest światowym liderem w dziedzinie Radiografii komputerowej.